پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در پاسخ به این سوال که با توجه به ایام انتخابات شایعات و اخبار جعلی از سوی رسانه‌های معاند با هدف انحراف افکار عمومی از انتخابات منتشر می‌شود، چه راهکاری برای مقابله با این شایعات درنظر گرفته شده؟ گفت: یکی از وظایف رسانه ملی توجه به خبرسازی‌های دروغین رسانه‌های معاند است. برنامه‌های آگاهی‌بخش رسانه‌های ملی به صورت مستمر در حال پخش از شبکه‌هاست.