مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از اختصاص ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش تولید فیلم کوتاه و دفاتر انجمن سینمای جوانان کشور برای امسال خبر داد.

مهدی آذرپندار در حاشیه بازدید از دفتر انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: سهم آذربایجان غربی از مجموع اعتبارات کشوری حدود ۶ میلیارد ریال است که در بین دفاتر استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۷۰ درصد اعتبارات انجمن سینمای جوان به دفاتر شهرستانی اختصاص یافته است، ادامه داد: تلاش می کنیم با بازدیدهای میدانی کمبودهای دفاتر را که در تمام کشور احساس می شود، بهبود دهیم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان بیان کرد: آخرین تجهیز و نوسازی امکانات دفاتر انجمن سینمای کشور مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش بوده و بودجه یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی نیز برای تزریق به این بخش مصوب شده است.

سقف بودجه برای هر فیلم کوتاه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته و احتمال افزایش آن در آینده وجود دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد انجمن حمایت از دفاتر شهرستانی است، اظهار کرد: نیمی از آثار راه یافته به جشنواره فیلم کوتاه مربوط به تولیدات شهرستانی است و تلاش می کنیم از دفاتر سراسر کشور از جمله دفتر انجمن سینمای جوان مهاباد که جنوب استان را به نحوی پوشش می دهد، حمایت کنیم.

انجمن سینمای جوانان مهاباد یکی از انجمن‌های ۶۰ گانه سینمای جوانان در ایران است که از سال ۱۳۶۶ در این شهرستان راه‌اندازی شد و تاکنون به بیش از سه هزار هنرجو در رشته‌های مختلف فیلم‌سازی، تدوین، عکاسی و غیره آموزش دیده‌اند و هم‌اکنون دارای ۱۰۰ نفر عضو فعال است.

ایرنا