محمدتقی فهیم منتقد شناخته شده سینما درباره فیلم «صبح اعـدام» ساخته جدید بهروز افخمی گفت: «آقای افخمی فیلمساز خوبی نیست.
بهروز افخمی مجری خوبی است اما بهترین خراب کن سوژه در سینمای ماست.او قبلاً هم قصه فیلم حضرت امام را در «فرزند صبح» خراب کرد.»