پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و همچنین همفکری با تعدادی از منتخبین فعال و با تجربه صنفی، طی جلسات متعدد، در آخرین جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ نرخ دستمزد‌های مصوب سال جدید انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات نیز نهایی و به شرح ذیل اعلام شد.

در پی برگزاری جلسات متعدد انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، نرخ سینه‌موبیل‌ها، کرایه تاکسی‌ها و دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات برای سال ۱۴۰۲ مصوب و اعلام شد.

طی جلساتی در تاریخ ۲۶ و ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ نرخ سینه‌موبیل‌ها، کرایه تاکسی‌ها و همچنین دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی تعیین شد.

 

نرخ سینه‌موبیل‌ها

بر اساس جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعدادی از اعضای فعال و با تجربه انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و نمایندگان منتخب سینه‌موبیل‌داران در مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد، نرخ سینه‌موبیل با در نظر گرفتن تمام جوانب روزانه ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ریال (یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) اعلام شد.

طبق مصوبات این جلسه نرخ‌های اعلام شده برای کل کشور است و هزینه مسافت بین شهری به تمام نقاط ایران کیلومتری ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نمایندگان سینه‌موبیل‌داران نیز متعهد به تجهیز خودرو‌ها به سیستم ردیاب، داشتن بیمه نامه خودرو و گواهینامه معتبر، تهیه بارنامه برای مسیر‌های خارج از تهران (هزینه توافقی)، رفع مشکل فنی خودرو قبل از شروع قرارداد و تامین خودرو به اندازه کافی در زمان پیک کاری شدند.

همچنین انجمن متعهد شد از ورود خودرو‌های متفرقه به چرخه کاری جلوگیری کرده و نسبت به تخلفات احتمالی، پیگیر شکایات باشد.

نرخ دستمزد تاکسی‌ها

همچنین براساس جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعدادی از اعضای فعال و با تجربه انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران در مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد، نرخ دستمزد تاکسی‌های در اختیار و سرویسی با در نظر گرفتن تمام جوانب به شرح زیر اعلام شد.

مسافت‌های خارج از محدوده با توافق طرفین خواهد بود.

تاکسی در اختیار:

روزانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶۰۰ هزار تومان)

تاکسی سرویس:

روزانه ۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال (۳۷۰ هزار تومان)

نرخ دستمزد‌های مدیران و دستیاران تدارکات

پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و همچنین همفکری با تعدادی از منتخبین فعال و با تجربه صنفی، طی جلسات متعدد، در آخرین جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ نرخ دستمزد‌های مصوب سال جدید انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات نیز نهایی و به شرح ذیل اعلام شد.

مدیر تدارکات: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان

دستیار یک تدارکات: ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان

دستیار دو تدارکات: ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان

همیار تدارکات: ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان

لازم به ذکر است معیار نرخ‌های اعلام شده بر اساس پروژه‌های «سینمایی و نمایش خانگی» در نظر گرفته شده است که اعضا نیز مقید به رعایت آن بوده و پس از انعقاد قرارداد موظف به ارسال تصویر آن در واتس¬اپ انجمن هستند.

بر اساس مصوبات این جلسه تاکید می‌شود فعالیت دستیاران به عنوان مدیر تدارکات فقط با مجوز کتبی هیئت مدیره قانونی بوده (بر اساس تجربه، تعداد کار، سوابق و رضایت تهیه‌کننده و مدیران تولید) و همین مجوز ملاک اصلی ارتقای سمت در انجمن تلقی خواهد شد. ضمن اینکه یک دستیار تنها زمانی مجاز به فعالیت در سمت مدیر خواهد بود که جدای از داشتن مجوز انجمن، دستمزد دریافتی او کمتر از کف نرخ مصوب مدیران نباشد که بر اساس بند۲ ماده ۵ اساسنامه و قوانین ایجادشده با فرد خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد و او ضمن پرداخت ۱۰درصد جریمه از قرارداد منعقدشده به صندوق انجمن، یک سال تعلیق از عضویت و پس از آن حذف دائمی از صنف در نظر گرفته خواهد شد.

همیاران و دستیاران موظفند تنها با مدیرانی همکاری داشته باشند که عضو رسمی انجمن بوده و از قبول همکاری با افراد خارج از صنف اجتناب کنند.