سینمای ایران در عرصه بازیگری نیازمند خون تازه است و می‌توان با حضور پیشکسوتان در کنار جوانان به ارتقای کیفی بازیگری سینما کمک کرد تا تجربه نامداران کنار خلاقیت جوانان شگفتی آفریند.

ونوس کانلی بازیگر فیلم سینمایی «لایه‌های دروغ» گفت: مسیر بازیگری چالش‌های بسیاری دارد و این یک نگرانی برای هر بازیگر جوان است و تلاش کردم با غلبه به هیجانات و حضور در فضاهای آکادمیک در این مسیر راهم را ادامه دهم.

میدان دادن به جوانان در عرصه بازیگری اتفاق مهمی است و با توجه به اینکه بزرگان و پیشکسوتان آبروی سینمای ایران هستند می توان با حضور پیشکسوتان در کنار جوانان به ارتقای کیفی بازیگری سینما کمک کرد تا تجربه نامداران کنار خلاقیت جوانان شگفتی آفریند.

بازیگر فیلم سینمایی «تا آمدن احمد» توضیح داد: بزرگان، آنان هیچ گاه خانه نشین نخواهند شد و باید به آنان ادای دین کنیم.

ورود هر نسل خون تازه به سینما جاری می‌کند اما این اتفاق باید هدفمند باشد و نه سلیقه‌ای. عزیزان بسیاری را می‌شناسم که با وجود توانمندی‌های بسیار برای ورود به سینما راهی را پیدا نمی‌کنند و انتظار داریم انتخاب و معرفی درست برای افراد لایق داشته باشیم.

وی گفت: معتقدم یکی از فاکتورهای مهم ماندگاری در سینما حفظ سلامت روحی و جسمی است و باید برای این امر برنامه ریزی داشت و انتخاب درست نقش و اثر می تواند به موفقیت بازیگر کمک کند.

ایرنا