در آخرین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1402، راه‌اندازی بنیاد تئاتر ملی به منظور حمایت از تولید تئاترهای ملی و ایرانی به تصویب رسید.

پیش‌نویس سند تحول هنرهای نمایشی نیز در این جلسه مطرح شد و هوشنگ توکلی، ایرج راد و قطب‌الدین صادقی و اعضای شورا درباره مسایل و ضرورت‌های تئاتر نظرات خود را بیان کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: شورای هنر از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در شورای هنر سیاست بر این است که مصوبات معطوف به حل مشکل و مساله هنر باشد. در دوره اخیر شورای هنر مواردی از جمله سند موسیقی، تشکیل بنیاد پویانمایی، تاسیس شهر جهانی فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، نشان فرهنگ و هنر و بازار هنر تصویب شد که سند موسیقی و بنیاد پویانمایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به تصویب رسید.

محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر نیز در این جلسه با ارائه‌گزارشی از فعالیت شورای هنر در یک سال گذشته گفت: شورای هنر فعالانه در این دوره به مسایل هنر پرداخت و در این یک سال، شش مصوبه در حوزه هنر داشت و پنج نهاد و دستگاه نیز گزارش‌هایی را در حوزه فرهنگ و هنر در جلسات مطرح کردند. پیرو مصوبه شورای هنر مبنی بر تدوین سند تئاتر، کارگروهی تشکیل و پیش نویس سند تهیه شد که در جلسات این شورا بررسی می‌شود.

محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: پیش‌نویس سند تئاتر با همراهی و همفکری استادان تئاتر تدوین شده است. اگر تئاتر توسعه یابد، سینما، تلویزیون، اخلاق عمومی نیز در جامعه توسعه پیدا می‌کند.