مدیر کل دفتر توسعه فناوری، سینمایی و سمعی بصری از بهره‌برداری ۱۱ سالن نمایش فیلم و ۲۵۸۱ صندلی در تیرماه سال‌جاری خبر داد.

۱۰ سینما، تعداد ۱۱ سالن در تیرماه سال‌جاری به بهره‌برداری رسید و ۲ سالن سینما پارک بازار مشهد به تعداد ۵۳ صندلی نیز افتتاح شد.

در راستای سیاست‌های سازمان، با همکاری ادارات کل ارشاد استان و سینماشهر، سالن‌های نمایش به ناوگان سینما‌های کشور افزوده شدند.

محمدرضا فرجی افزود: حمایت از بخش خصوصی در راستای حفظ سالن‌های نمایش فیلم، راه‌اندازی و فعال شدن سالن‌های موجود علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم‌برخوردار و بالای پنجاه هزار نفر جمعیت، در اولویت سیاست‌های سازمان و معاونت توسعه فناوری و مطالعات قرار دارد.

در حال حاضر نزدیک به ۱۱۹ شهر با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر و ۶۹ شهر با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، فاقد سینما و سالن نمایش در کشور وجود دارد که در این راستا وظیفه پیگیری و اجرای سیاست‌های سازمان بر عهده دفتر توسعه فناوری، سینمایی و سمعی بصری است.