ما هم عقیده داریم نادیده گرفتن سیاست های خصوصی سازی اصل ۴۴ و بزرگ کردن بیش از حد سازمان صدا و سیما، افزایش بودجه و اختیارات نهادهای سنتی و ناکارآمد در عرصه فرهنگ و بدتر از همه دور زدن قوه قضائیه با پیش بینی امکان مجازات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه توسط وزارت فرهنگ از نکات غیرقابل قبول در این لایحه است.

متن بیانیه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران درباره بخش فرهنگ برنامه هفتم توسعه ب شرح زیر است:

«انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران همچون خانه سینما و خانه‌های تئاتر، موسیقی و انجمن هنرهای تجسمی نگران بخش فرهنگ و هنر و رسانه لایحه هفتم توسعه است.

نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که نگاه معطوف به این لایحه، همانگونه که همکاران ما اعلام داشته اند به تضعیف و نابودی بخش خصوصی عرصه فرهنگ و هنرو رسانه منجر خواهد شد.

ما هم عقیده داریم نادیده گرفتن سیاست های خصوصی سازی اصل ۴۴ و بزرگ کردن بیش از حد سازمان صدا و سیما، افزایش بودجه و اختیارات نهادهای سنتی و ناکارآمد در عرصه فرهنگ و بدتر از همه دور زدن قوه قضائیه با پیش بینی امکان مجازات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه توسط وزارت فرهنگ از نکات غیرقابل قبول در این لایحه است.

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران همچون خانه سینما، خانه هنرمندان ایران، خانه موسیقی، خانه تئاتر و انجمن های هنری تجسمی خواستار حذف مفاد یاد شده و کنار گذاشتن این بخش از لایحه است.

در بخشی از بیانیه خانه سینما، خانه هنرمندان ایران، خانه موسیقی، خانه تئاتر و انجمن های هنری تجسمی که روز گذشته منتشر شد، آمده بود: «لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) که در مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب است، در قسمت فرهنگ، هنر و رسانه حاوی مفاد عجیب و غیرقابل باوری است. عبارات و احکامی که غالب تلاش‌های قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نادیده گرفته و نه نشانی از فرهنگ و هنر و رسانه دارد و نه شمایلی از توسعه. متنی که نه تنها آینده را ندیده، بلکه سیری قهقرایی داشته و با نگاهی واپس گرایانه از همیشه و دور از تحولات جامعه، فرهنگ و هنر و رسانه را به چند برنامه توسعه قبل، پرتاب نموده است.»