«نمایشگاه رصتا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ساترا به شمار می‌رود که با افزایش دوبرابری شرکت‌کنندگان اتفاق ارزشمندی به‌حساب می‌آید.»

رییس رسانه ملی که در آخرین روز نمایشگاه رصتا مهمان ساترا بود در جمع خبرنگاران گفت: «این نمایشگاه یکی از بهترین و مهم‌ترین دستاوردهای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. در قانون، مسئولیت نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی به صداوسیما سپرده شده است و ساترا هم وظایف نظارتی و هم وظایف حمایتی خود را انجام می‌دهد.»
مصوبه‌ای که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد باعث تثبیت جایگاه ساترا شد که البته پیش از اینها هم ساترا جایگاه حقوقی‌اش اثبات شده بود. مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنایی برای برنامه هفتم توسعه شد و کمک می‌کند که هم نظارت ساترا و هم حمایت‌ها به شکل بهتر انجام شود.
در نخستین نمایشگاه رصتا، مجمع رصتا و گردهمایی سکوهای دارای مجوز از ساترا تشکیل شد و امسال سال دوم آن است. یکی از امتیازات این گردهمایی بزرگ رسانه‌های دارای مجوز از ساترا این است که باعث می‌شود سکوها با مخاطبان‌شان و همچنین دست‌اندرکاران امر در سازمان صداوسیما و ساترا برای استفاده دقیق‌تر و جامع‌تر از ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های این حوزه گفت‌وگو کنند و همفکری و هم‌افزایی برای ارتقای تولیداتی که در فضای صوت و تصویر فراگیر تولید می‌شود رقم بخورد.
این نمایشگاه بستری را فراهم می‌کند تا نهادهای مختلف مرتبط با صنعت صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی هم‌افزایی داشته باشند. همین‌که امسال نزدیک به دوبرابر نسبت به سال گذشته از نمایشگاه رصتا استقبال شده و همچنین تعداد مجوزهای صادره از سوی ساترا از ۳۰۰سکو در اسفند سال گذشته به بیشتر از ۴۰۰سکوی امروز رسیده، نشان می‌دهد فعالیت ساترا یک حرکت تکاملی و رو به رشد است و درنهایت همه فعالان این عرصه، چه تنظیم‌گر که صداوسیما است و چه سکوها که تولیدکننده محتواست، باید به‌دنبال تأمین رضایت مخاطب و عرضه محتوای سالم باشند.»