ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسمی از عوامل فیلم سینمایی «آسمان غرب» قدردانی کرد.