جشنواره‌ فیلم فجر بیش از یک رقابت سینمایی، شبیه به بستری برای عرض اندام خودی‌ها برای غیرخودی‌هاست.