کتاب «جغرافیای فرهنگی سینمای ملی ایران» از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

 

بنا به اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، این کتاب دستاورد پژوهشی پژوهشکده هنر پژوهشگاه است که توسط ابراهیم فیاض (دانشیار مردم‌شناسی دانشگاه تهران) و عبدالله بیچرانلو (عضو هیأت علمی ارتباطات دانشگاه تهران) پژوهش شده است. این کتاب در پنج فصل تدوین شده است:

 

فصل نخست: حوزه‌های جغرافیای فرهنگی سینمای ملی ایران،

 

فصل دوم: سینما و دین؛ نظام معنایی سینمای ملی ایران،

 

فصل سوم: سینما و جغرافیا: بُعد جغرافیایی نظریۀ هنجاری سینمای ایران،

 

فصل چهارم: سینما و تاریخ: بُعد تاریخی جغرافیای تاریخی سینمای ایران

 

و فصل پنجم: سینما و ارتباطات میان‌فرهنگی؛ جغرافیای ارتباطی سینمای ایران.

 

 

 

این کتاب در صدد ترسیم حوزه‌های جغرافیای فرهنگی سینمای ملی ایران است تا مبنای حرکت و نقشه راهی روشن‌تر و چارچوب‌مند را برای سینماگران کشور تصویر نماید تا بتوان با بهره‌گیری از خلاقیت سینماگران ایران در جهت فرهنگ ایران، زمینه رشد و پدیدآمدن آثاری در زمینه سینمای ملی بیشتر فراهم شود.

 

به اذعان نویسندگان این کتاب، تجربه جهانی‌شدن نشان داده است که جهانی‌شدن، نخست از ملی‌شدن آغاز و سپس از گذرگاه‌های منطقه‌ای می‌گذرد و در نهایت در مسیر جهانی‌شدن به راه خود ادامه می‌دهد. تجارب کشورهای مختلف جهان در حوزه‌های گونانگون فرهنگی ازجمله سینما این واقعیت را بازگو می‌کند که تا امری در گستره و بافت ملی و محلی به شکوفایی دست نیابداز مرزهای کشور فراتر نخواهد رفت. سینمای ملی ایران نیز ناگزیر از پیمودن چنین مسیری است.

 

کتاب «جغرافیای فرهنگی سینمای ملی ایران» در 189 صفحه و با بهای 75 هزار تومان وارد بازار نشر شده است.