پیمان جبلی رئیس رسانه ملی گفت: اگر سریالی در شبکه نمایش خانگی با ضوابط و قوانین صداوسیما هماهنگ باشد امکان پخش از تلویزیون را دارد و حمایت می‌شود و درهای صداوسیما برای پخش آثار خوب باز است.