آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد به تفکیک اجراها اعلام شد.

بر اساس آمار ارائه شده که متعلق به اجراهای دوره اخیر نمایش‌های تئاتر شهر است، تا کنون نمایش‌های به صحنه رفته در سالن‌های چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه در کل مبلغ ۶۳۳ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان فروش داشته‌اند و سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نیز در این دوره تا کنون ۴۶۶ میلیون و ۹ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «جریان» به کارگردانی علیرضا معروفی که از روز ۲۹ تیر ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با مجموع ۱۲ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۲۸۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) ۱۵۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سلول شخصی» به کارگردانی امیرحسین آلادپوش هم که از روز ۸ مرداد ۱۴۰۲ در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با مجموع ۶ اجرا و میزبانی ۲ هزار و ۲۵۴ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان ) به فروشی معادل ۳۱۴ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ژنرال مجهول» به کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی که از روز چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه ۱۳ مرداد با مجموع ۱۷ اجرا و یک هزار و ۵۰۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۴۲ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «حرفه‌ای» به کارگردانی وحید منتظری نیز که از روز ۲۲ تیر ۱۴۰۲ اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرد، تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵ اجرا و یک هزار و ۷۱۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۷۷ میلیون و ۳۴ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «هیدن (پنهان)» به کارگردانی کوروش شاهونه هم که از روز ۲۷ تیر ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ با ۱۶ نوبت اجرا و یک هزار و ۴۸۴ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل ۱۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سایه روشن» به کارگردانی سعیده آجربندیان هم که از روز ۲۳ تیر ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا روز جمعه ۱۳ مرداد با ۱۵ نوبت اجرا، مجموع ۴۸۱ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان پیردل زنده نیز که از روز ۲۳ تیر ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۱۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه ۱۳ مرداد با مجموع ۱۵ اجرا و یک هزار و ۲۱ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل ۹۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان پیدا کرده است.

نمایش «شازده کوچولو ۲۰۲۳» به کارگردانی نیما گودرزی هم که از ۲۰ تیر ۱۴۰۲ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه ۱۳ مرداد با مجموع ۱۸ اجرا، ۴۸۰ تماشاگر به فروشی معادل ۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «شب روی سنگفرش خیس» به کارگردانی میکائیل شهرستانی نیز که از روز ۹ مرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد و ۴۴۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۵ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «پرده در پرده» به کارگردانی رویا اسدی هم که از روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد، ۱۳۳ تماشاگر و ۷ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان فروش داشته است.

مهر