تجربه بازخوردها و اثرات و تأثیرات حجاب در زندگی شخصی و اجتماعی خارج نشینان به عنوان زیستی متمایز و گاه تلخ و شیرین با مخاطبان برنامه به اشتراک گذاشته شود.

برنامه «شور شیرین» با محوریت موضوع حجاب و تجربه‌های پیرامون آن در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، به زودی روانه آنتن شبکه دو می‌شود.

در این برنامه سعی شده مقوله حجاب به عنوان یک موضوع محوری با ایرانیانی که در خارج از کشور ساکن هستند در قالب تجربه و سبک زندگی متفاوت به بحث گذاشته شود و تجربه بازخوردها و اثرات و تأثیرات حجاب در زندگی شخصی و اجتماعی آن‌ها به عنوان زیستی متمایز و گاه تلخ و شیرین با مخاطبان برنامه به اشتراک گذاشته شود.همچنین در این برنامه به مرور تجربیات شهروندان و مهاجران مسلمان و یا تازه مسلمانان سایر کشورها که حجاب را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند، پرداخته شده و خاطره‌ها و آزموده‌های متفاوت آن‌ها مرور می‌شود.

این برنامه در ادامه به دنبال راهی است برای تعامل بیشتر با مخاطبان ایرانی و غیرایرانی در خارج از کشور و ثبت تجربیات و انگیزه‌ها و مخاطراتی که با انتخاب مسئله حجاب با آن روبرو بوده‌اند.

این برنامه ترکیبی از مصاحبه‌ها و بخش‌های مختلف آرشیوی و تولیدی است که تمرکز آن بر تجربیاتی خواهد بود که عمدتاً در کشورهای غیراسلامی و کشورهایی که مسئله حجاب در آن‌ها مسئله‌ای محدود و یا نوپدید است، به وقوع پیوسته است.

«شور شیرین» از جدیدترین تولیدات گروه اجتماعی اقتصاد شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی علیرضا بوالی است که به زودی از این شبکه روانه آنتن خواهد شد.

صداوسیما