هرچند که در 4 دهه گذشته و با تغییر رویکرد سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی انتظار میرفت که تولیدات سینمایی معطوف به مقاومت مردم فلسطین و غزه و جنایات اسرائیل بیشتر شود اما متاسفانه کم کاری در این زمینه مشهود بوده و امید است تا هنرمندان بیش از پیش به این مسئله بپردازند.

در ادامه نگاهی انداختیم به آثار سینما و تلویزیون ایران با موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی:

بیشتر بخوانید: رژیم صهیونیستی در آیینه سینمای ایران