درحال حاضر یکی از مسائلی که داریم این است که آموزشگاه‌ها معمولا مهارت‌های سینمایی، قاب بندی، فیلمبرداری و تدوین را آموزش می‌دهند اما از آموزش قوانین و‌مجوزها عافل هستند.

نشست گردهمایی مدیران آموزشگاه‌های آزاد سینمایی سراسر کشور با حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم شامگاه پنجشنبه ۲ آذر در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد.

حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در این جلسه درباره مجوز‌ فیلم‌های تولیدی گفت: بدون اخذ مجوز هیچ فیلمی نمی‌تواند ساخته شود؛ البته شاید شما بگویید ما فیلم بدون مجوز ساختیم اما این را در نظر بگیرید که وقتی شما از چراغ قرمز رد می‌شوید، پلیس شما را جریمه می‌کند و با تکرار این کار مسائلی پیش خواهد آمد؛ از این جهت خواهش ما از آموزشگاه‌ها این است که مدیرانشان، نوجوانان و جوانانی را که وارد آموزشگاه‌ها می‌شوند، با قوانین ساخت فیلم و مجوزها آشنا کنند.

غفلت از آموزش قوانین و‌مجوزها به هنرجویان

وی ادامه داد: درحال حاضر یکی از مسائلی که داریم این است که آموزشگاه‌ها معمولا مهارت‌های سینمایی، قاب بندی، فیلمبرداری و تدوین را آموزش می‌دهند اما از آموزش قوانین و‌مجوزها عافل هستند. به هر حال بچه‌ها را باید با این موضوعات اصلی آشنا کنیم و توقع ما این است که در کنار آموزش‌هایی که به هنرجویان می‌دهید به بحث قوانین هم بپردازید.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود این است که فیلم‌ساز قبل از فیلمسازی سال‌ها باید با مردم ارتباط بگیرد در حالی که گاهی ابتدایی‌ترین مسائل را آموزش نمی‌بیند، دانستن بایدها و نیایدها برای تمام هنرجویانی که می‌خواهند در مسیر سینما حضور داشته باشند، واجب است.

وی تاکید کرد: اگر می‌شنویم فیلمی توقیف شده است به دلیل این است که قوانین را رعایت نکرده و شاید ما قوانین را آموزش نداده‌ایم. یکی از مسائلی که می‌خواهیم به هنرجویان آموزشگاه‌ها، آموزش داده شود، این است که حوزه سینما بازار و شرایط متفاوتی دارد.

ایل بیگی گفت: من ۷ سال در سینمای جوان بودم و همه این مسائل را پیگیری کردم. از طرفی تلویزیون باید به این برسد که پیوستگی‌ای میان دوره‌های مدیریتی‌اش وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: به نظرم می‌شود از طریق معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی به راهکارهایی در حوزه‌هایی که گفتم، رسید و حتما پیگیر خواهیم شد؛ ما به عنوان مرجع قانونی در قبال همه آثار تولید شده باید پاسخگو باشیم و قطعا در همه موارد چنین ملاحظاتی را داریم. به نظرم می‌توان بحث قانونی را با یک شکل خاص دید.

حبشی نیز در ادامه این نشست گفت: پاسخگوی اول و آخر قانونی و غیر قانونی فیلم‌های تولیدی مجوزدار و بدون مجوز ما هستیم. مهم این است که کارهای شما به سرعت بررسی شوند که این اتفاق می‌افتد. ما آمادگی لازم را داریم که تولیدات آموزشگاه‌ها را بررسی کنیم. وقتی شما برای اثری مجوز می‌گیرید یعنی از حمایت خوبی برخوردار هستید.

فارس