حسین مسافرآستانه کارشناس فرهنگی و استاد دانشگاه در خصوص فقدان معنویت در تولیدات سینمایی و تلویزیونی گفت: سال ها قبل می گفتند اگر در یک فیلمی سکانسی از نماز خواندن وجود داشته باشد به آن اثر کمک مالی می شود؛ این اتفاق فرصت سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرد و هدف ارزشمند آن را به ضد خودش تبدیل کرد.

این فارغ‌التحصیل رشته‌ کارشناسی کارگردانی از دانشکده‌ هنرهای زیبای دانشگاه تهران افزود: طبیعی است که باید در تولید آثار فرهنگی توجه اصلی به هویت ملی و معنویت و ارزش ها و اخلاقیات باشد وگرنه ما یک کپی دست چندم از کارهای دیگران تولید کنیم که برای جامعه مهم نیست و فقط جنبه سرگرمی دارد. ما اگر برای تولید نمونه های هنری و… هویت ملی را در نظر نداشته باشیم در واقع کاری انجام ندادیم و عقب ماندیم از آنچه که در جامعه ما به ریشه های فرهنگی مان توجه می کند.

مدیرعامل سابق موسسه رسانه های تصویری خاطرنشان کرد: هر کشوری و هر هنرمندی در هر جای دنیا به مهمترین مسأله ای که فکر می کند این است که علیرغم توجه به مدرنیته و تکنولوژی و به روز شدن، ابزار اندیشه و محتوا را باید با توجه به هویت ملی و فرهنگی خودش تولید کند و ضرورت این اتفاق در دنیای امروز روشن است.

مسافرآستانه در همین خصوص متذکر شد: البته جایی که مدیران توصیه می کنند باید به ریشه های فرهنگی توجه شود نتیجه تولید کارهایی شعاری می شود که معنویت و هویت ملی را به مخاطب حقنه می کنند. این مسأله بسیار پس زننده است. هویت ملی و معنویت باید در بافت دراماتیک یک اثر نهادینه شده باشد نه اینکه به اثر تزریق شده باشد.

مدیر سابق هنرهای نمایشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس یادآور شد: یادم می آید که مثلاً سال ها قبل می گفتند اگر در یک فیلمی سکانسی از نماز خواندن وجود داشته باشد به آن اثر کمک مالی می شود؛ این اتفاق فرصت سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرد و هدف ارزشمند آن را به ضد خودش تبدیل کرد. بنده معتقدم مدیران باید بی آنکه ارزش ها و معنویت را به سطح کبشند باید تدبیری اندیشه کنند تا این ارزش ها در محتوای آثار نهفته شود.

این کارشناس فرهنگی سپس با بیان اینکه حلقه مفقوده بسیاری از زندگی ها عشق و معنویت است و ما باید در سینما به این دو عنصر توجه کنیم تصریح کرد: توجه به این دو عنصر مهم اثرگذاری مناسبی در جامعه خواهد داشت و این وظیفه مدیران فرهنگی و سینمایی است که استراتژی خود را در این راستا ترسیم نمایند.

وی در خاتمه این گفتگو افزود: یکی از مشکلاتی که معمولاً در جوامع بشری وجود دارد این است که مردم درگیر مسائل زندگی هستند؛ حال این اتفاق با شدت کمتر و بیشتر بین همه مشترک است. درست است که این روزها مردم درگیر نان شب هستند و مسائل سیاسی و… اما نباید به هویت ملی و فرهنگ و معنویت بی توجه بود. معنا داشتن در زندگی خیلی اوقات به سطح زندگی یک خانواده می پردازد و انسان را درگیر می کنند و از معنویت تهی می شود.

در گفتگو با سینماپرس