هیات ارزیابی و انتخاب بخش مجالس شبیه خوانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی نتایج پذیرفته شدگان نهایی ۲ حوزه «مجالس غریب» و «مجالس نو» این بخش را معرفی کردند.

هیات ارزیابی و انتخاب بخش مجالس شبیه خوانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی متشکل از مهدی دریایی، ابوالفضل میرزااحمدی و علی اکبر قدوسیان نتایج پذیرفته شدگان در ۲ حوزه تخصصی «مجالس غریب» و «مجالس نو» این بخش را معرفی کردند.

هیات انتخاب این بخش پس از دریافت آثار شرکت کنندگان از سوی دبیرخانه که به شیوه دیجیتال دریافت شد، کارهای ارسالی را در محل ستاد جشنواره بررسی و نتایج نهایی را (بدون ترتیب و اولویت) اعلام کردند.

آثار پذیرفته شده «بخش مجالس شبیه خوانی – مجالس غریب»

۱- مجلس شبیه خوانی «هاشم بن عتبه»، معین البکاء: قوام الدین قاسمی از تهران (استان تهران)

۲- مجلس شبیه خوانی «حضرت لوط(ع)»، معین البکاء: امیر عباسی فر از تفرش (استان مرکزی)

۳- مجلس شبیه خوانی «طالوت و جالوت»، معین البکاء: اسدالله مومن زاده خولنجانی از اصفهان (استان اصفهان)

۴- مجلس شبیه خوانی «کرامت عین القضات همدانی»، معین البکاء: علی عزیزی از سمنان (استان سمنان)

۵- مجلس شبیه خوانی «هابیل و قابیل»، معین البکاء: محمدرضا رجب زاده از کاشمر (استان خراسان رضوی)

۶- مجلس شبیه خوانی «میلاد امام رضا (ع)»، معین البکاء: مصطفی شاه حسینی از تفرش (استان مرکزی)

آثار پذیرفته شده «بخش مجالس شبیه خوانی – مجالس نو»

۱- مجلس شبیه خوانی «شهادت امام زاده عبدالله»، معین البکاء: ابراهیم وحید از شوشتر (استان خوزستان)

۲- مجلس شبیه خوانی «نبوت حضرت موسی (ع)»، معین البکاء: مهدی عسگری از تفرش (استان مرکزی)

۳- مجلس شبیه خوانی «ابراهیم مجاب»، معین البکاء: اسماعیل مجللی از اراک (استان مرکزی)

۴- مجلس شبیه خوانی «وصال شیرازی»، معین البکاء: امیر سلیمانی مقدم از تهران (استان تهران)

۵- مجلس شبیه خوانی «حدیث شریف کساء»، معین البکاء: امیرمحمد شهری از شاهرود (استان سمنان)

۶- مجلس شبیه خوانی «خطبه خون»، معین البکاء: حسن فخاری از دشتستان (استان بوشهر)

بخش مجالس شبیه خوانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی از ۵ تا ۸ مهر ماه توسط اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در شهر تفرش برگزار می شود.

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی