محرم و عاشورا یکی از مهمترین و بزرگترین رویداد‌ها برای کشور‌های اسلامی و همینطور جهان است. به همین دلیل حفظ و انتقال این میراث به خصوص در جهان فعلی، امر مهمی است و باید از بستر‌های مختلف برای گسترش آن بهره گرفت. یکی از این بستر‌ها، تولید آثار هنری مختلف است زیرا که نباید از نقش مهم هنر هفتم در انتقال فرهنگ عاشورایی چشم پوشید.

تمرکز آثار در خصوص این واقعه تاریخی تنها محدود به بازنمایی در آن برهه تاریخی نبوده بلکه با نمایش سنت های عزاداری شیعیان نقش بزرگی در معرفی عاشورا ایفا خواهند کرد.

به همین منظور به معرفی آثاری که در دو دهه اخیر مناسک و آیین های مذهبی ماه محرم در آن ها به نمایش درآمده است، می‌پردازیم.