مقاله: سازمان مدیریت جمعی سینماگران؛ جستاری در نظام حقوقی آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند

نویسندگان : زهرا شاکری, سهیلا نورعلی
منبع : پژوهش های حقوق تطبیقی پاییز 1399، دوره بیست و چهارم - شماره 3

چکیده:

اداره حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار سینمایی به فرایندی نیاز دارد که سینماگران با آسودگی به تولید آثار مبادرت نمایند. چه همواره مخاطرات ناشی از بهره­برداری­های غیرمجاز با توسعه اینترنت و فناوری­های الکترونیکی فزونی گرفته است. الگوی سازمان‌های مدیریت جمعی که سال­هاست در کشورهای دارای صنعت سینما به اجرا درآمده می­تواند بررسی شود تا با اخذ تجربیات آنان، زمینه اداره حقوق سینماگران به نحو احسن فراهم گردد. علاوه برآن، با تصویب لایحه قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری، تاسیس این سازمان­ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین ساختار، ماهیت، فرایند انجام کار، وظایف و مجوزهای بهره­برداری صادره از سوی سازمان­های مدیریت جمعی سینمایی نیاز به مطالعه دارد. مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی تلاش دارد به این مسأله بپردازد که ماهیت سازمان­های مدیریت جمعی آثار سینمایی چیست و چه سازوکارهایی برای اداره حقوق در آنها اتخاذ می­شود؟ آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، استفاده از تجربه کشورهای صاحب صنعت سینما شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند است که محور اصلی مطالعه را تشکیل می­دهد. مقاله سرانجام نتیجه­گیری می­کند که سازمان­های مدیریت جمعی سینمایی با عنایت به توسعه صنعت سینما در کشورهای مذکور و تفاوت­های ساختار حقوقی آنها دارای تنوع حقوقی هستند اما مدل سازمان عام سینمایی جهت صدور مجوزهای بهره­برداری­ از اثر سینمایی برای ایران قابل پیشنهاد خواهد بود.