مقاله: سه نسل موج نوی سینمای ایران

نویسندگان : علیرضا عطا
منبع : پژوهش در هنر و علوم انسانی شهریور 1400، سال ششم - شماره 36

چکیده:

موج نوی سینمای ایران به‌عنوان مهم‌ترین تحول در سینمای قبل از انقلاب ایران مطرح استء» جریانی به نام موج نو سینما در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی, ساختار سینمای ایران را بر اثرعوامل اجتماعی و سیاسی که در مناسبات سنتی جامعه رخ داد تغییرات اساسی ایجاد شد. خاستگاه اصلی موج نو ادبیات داستانی و به‌ویژه ادبیات داستانی مدرن است. ارتباط سینماگران با ادییات» موجب تحول در شیوه‌های روایتگری آثار سینمایی آن‌ها گردید. در پژوهش حاضرء با استفاده از روش اسنادی و رویکرد توصیفی- تحلیلی» به تحلیل موج نوی سینما ایران پرداخته شد. تاثیر جریان ادبی مدرن بر موج نو» در سه نسل از سینماگران ایران مشاهده می‌شود. موج اول قبل از انقلاب» موج دوم بعد از انقلاب و موج سوم که در دهه ۸۰ شکل گرفت و آثار متعددی از آن را در محافل سینمایی داخلی و خارجی به نمایش در می‌آید و جوایز ارزنده‌ای نیز دریافت می‌کنند. خلاصه ماشینی: سه نسل موج نوي سينماي ايران تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٥/٠٤ عليرضا عطا١ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٦/١٢ کد مقاله : ٧٢٦٢٧ چکـيده موج نوي سينماي ايران به عنوان مهم ترين تحول در سينماي قبل از انقلاب ايران مطرح است ، جرياني به نام موج نو سينما در دهه هاي ٤٠ و ٥٠ هجري شمسي ، ساختار سينماي ايران را بر اثرعوامل اجتماعي و سياسي که در مناسبات سنتي جامعه رخ داد، تغييرات اساسي ايجاد شد. فيلم فوق توانست افتخارات بسياري از جمله جايزه بهترين بازيگرد نقش اول مرد و همين طور بهترين موسيقي متن از جشنواره سينمايي سپاس در سال ١٣٤٩ درافت کند و به عنوان يکي از بهترين فيلم هاي موج نوي سينماي ايران در نسل اول خود باشد. دو فيلم از سه فيلمي که آغاز موج نو را با توليد آنها مي دانند، از ادبيات اقتباس شده اند و فيلم ديگر يعني قيصر توسط فيلمسازي نوشته شده که با توجه به فيلمنامه اثر، شيوه داستانگويي و حتي ديالوگ نويسي، مشخص است که با ادبيات قرابت دارد؛ بنابراين خاستگاه موج نوي سينماي ايران را بايد در ادبيات جست و نه تنها اين سه فيلمساز بلکه حضور فيلمسازان ديگري در جريان موج نو همچون ابراهيم گلستان ، بهرام بيضايي، بهمن فرمان آرا، علي حاتمي و … ٥- نتيجه گيري موج نوي سينماي ايران همچون ديگر جريان ها و جنبش هاي سينمايي مرهون شرايط تاريخي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي دوران خويش است .