مقاله: سیاست‌گذاری فرهنگی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی صنعت سینما

نویسندگان : خلیل برزو, مسعود مطلبی, عبدالرضا بای
منبع : پژوهش‌های سیاسی و بین المللی تابستان 1399 - شماره -43 (ویژه نامه)

چکیده:

مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی سیاست‌گذاری فرهنگی در صنعت سینمای ایران و تاثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت سینمای ایران، از برنامه ‌های سیاسی دولتمردان آن نشات می‌گیرد و همین عامل چالش‌ هایی را در عرصه قدرت نرم در حوزه سینما ایجاد نموده است. با این وجود، به رسمیت شناختن صنعت فیلم سازی ایران در سطح بین المللی (حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های مطرح بین المللی، پخش فیلم ها و سریال های ایرانی از شبکه آی فیلم و شبکه های تلویزیونی آسیای میانه و کشورهای فارسی زبان) توانسته است علاوه بر نمایش و ترغیب ارزش های سیاسی، مذهبی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی مردم ایران در سطح بین المللی، در جهت تولید تصاویر مثبت و از بین بردن تصاویر مخدوش از ایران در اذهان مردم دنیا مورد استفاده قرار گیرد.