مقاله: مطالعۀ تحلیلی بازتاب نظام معارف قرآنی در فیلم سینمایی تنگۀ ابوقریب

نویسندگان : سمیه رسولی‌پور , سحر ذکاوت
منبع : مطالعات دفاع مقدس تابستان 1399 - شماره 22

چکیده:

سینما و فیلم‌های سینمایی، تولیدات فرهنگی و هنری مهمی هستند که تأثیرات عمیقی روی فرهنگ جامعه دارند. نظام معارف قرآنی نیز از موضوعات مهمی است که در جامعۀ ایران اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هدف از استخراج و تبیین این معارف، پایه‌ریزی و کاربست آن‌ها در ابعاد گوناگون زندگی مسلمانان است. اهمیت نظام معارف قرآنی در زندگی مسلمانان و جایگاه مهم سینما و فیلم‌های سینمایی در ابعاد مختلف جامعه این ضرورت را ایجاد کرده تا شناخت و شناسایی نظام معارف قرآنی و بازتاب آن در فیلم سینمایی تنگۀ‌ ابوقریب پی‌گیری شود؛ بدین‌منظور، پرسش‌ پژوهش این‌گونه مطرح شده که نظام معارف قرآنی چگونه در فیلم سینمایی تنگۀ‌ ابوقریب بازتاب یافته است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و داده‌های آن با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در فیلم تنگۀ ابوقریب، نظام معارف قرآنی درقالب شخصیت‌پردازی هر یک از نقش‌های فیلمنامه بازتاب داشته‌اند. درخصوص محتوا و مضمون فیلم تنگۀ ابوقریب نیز باید بیان کرد که غیر از مؤلفه‌های قرآن‌شناسی، احکام فردی و احکام مدنی سایر مؤلفه‌های نظام معارف قرآنی در بطن فیلمنامه گنجانده شده و در این بین، احکام بین‌المللی محوری‌ترین مؤلفه در محتوای فیلم محسوب می‌شود.