مقاله: نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن

نویسندگان : حمید صادقیان, گیتی نورالدین نژاد
منبع : پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی اردیبهشت 1399 - شماره 78

چکیده:

انیمیشن رسانه و هنری ترکیبی است که از عناصر بیانی سایر هنرها استفاده می‌‌کند. این ویژگی، علاوه‌بر امکان خلق جهانی فانتزی، جذابیت‌‌های ویژه‌‌ای دارد که می‌‌تواند تمامی گروه‌‌های سنی را مخاطب قرار دهد. به همین دلیل، ضرورت انتشار متون علمی و آموزشی و انطباق آن‌ها با آخرین یافته‌‌ها، با‌توجه‌به پیشرفت روز‌‌افزون شیوه‌‌های تولید، اهمیت این کنکاش را مضاعف می‌‌کند. بررسی عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن ضروری، مفید، و ارزش‌مند است. این اثر در بین معدود آثار موجود، با وجود اشکالاتی، از منابع کمک‌آموزشی فارسی برای دانشجویان و علاقه‌مندان انیمیشن به‌شمار می‌‌آید. اگرچه با مطالعة ‌‌پیکربندی مباحث و محتوای کتاب می‌‌توان به مواردی اشاره کرد که اصلاح آن در پیش‌برد اهداف و تقویت مطالب مؤثر است. مواردی نظیر فقدان وحدت سبک در ساختار مطالب، وضوح‌نداشتن ارائة ‌‌مطالب برای مخاطب خاص یا عام، توجه ناکافی به تأثیر دستاوردهای معاصر‌‌، نیاز به تصاویر مناسب برای تکمیل و تبیین مباحث، و نبود ارتباط مناسب بین برخی تصاویر ارائه‌شده با متن آن را در ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. این ﻣﻘﺎﻟﻪ، پس از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻜﺎت شکلی، درون‌ﻣﺎﻳﻪ‌‌ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای کتاب را تحلیل و بررسی می‌کند.