سیدمحمدحسین حسینی، کارگردان فیلم کوتاه «مرگ پروانه» در نخستین جشنواره فیلم «حوا» گفت: کارگردان‌های خوبی داریم که با محوریت مسائل زنان فیلم تولید می‌کنند و در به تصویر کشیدن این مسائل، خانم‌ها موفق‌تر از مردان خواهند بود. ما می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم، اما این وظیفه مدیران است.