محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و تلویزیون که خود را فردی شاد و خوشحال می‌داند، معتقداست این موضوع نتیجه سرلوحه قراردادن نصیحت یک فرد عزیز در زندگی‌اش، است.