در اولین قسمت از سلسله پادکست های جهان فیلم، سراغ مسئله اعتراض در سینما و تلویزیون رفته ایم

با ما همراه باشید