در سینمای جهان اقتباس یک وجه اساسی در ساخت فیلم و سریال است.

دلیل این اتفاق هم واضح است هر کتاب یا رمان معروفی که مورد توجه مخاطب قرار گرفته وقتی به فیلم یا سریال تبدیل شود چند مولفه مهم راهمزمان با خود دارد: اقبال مخاطب، کنجکاوی مخاطب درباره آن، روشن بودن تکلیف مخاطبان هدف آن ژانر و … در نهایت تبدیل یک اثر ادبی به یک بسته نمایشی همواره جذاب است.

در این بخش به معرفی فیلم‌های ایرانی که از کتابی مشهور تأثیر گرفته‌اند می پردازیم: