مهر ۲۶, ۱۴۰۲

جای خالی قهرمانان بهزیستی در سینما و تلویزیون

با نگاهی به آثار تلویزیونی و سینمایی جایِ خالی بسیاری از قهرمانان بهزیستی و کارکردهای این سازمان دیده می‌شود که باید به آن پرداخت. در این سالها بودند سریال‌ها و فیلم‌هایی که به قصه زندگی کودکان پرورشگاهی و تحت نظر بهزیستی یا کودکان بی‌سرپرست پرداخته‌اند و یکی از نمونه‌های بارز آن «بچه مهندس» بود که…