مهر ۱۹, ۱۴۰۲

آشنایی با داوران هفتمین آیین نوشتار سینمای ایران

این رویداد با هدف تجلیل از منتقدان و نویسندگان برتر سینمایی، شناخت استعدادهای نو و ارج نهادن به نقد و نوشتار، در یک بخش اصلی و به همت انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمای ایران برگزار می شود. فراخوان هفتمین رویداد نوشتار سینمای ایران در مردادماه سال جاری منتشر شد و بخش اصلی آن شامل…