اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳

مراقبت از هنرمندان؛ وظیفه خطیر متولیان فرهنگی کشور

«محمد تقی فهیم» منتقد نام آشنا و باسواد سینمایی در سیر دوشنبه نوشته‌های خود مطلبی را با عنوان «نادمان سراب کهنه‌ در رنجند» منتشر نمود. محمد تقی فهیم در این یادداشت نوشت: مرحوم عباس کیارستمی در پاسخ اینکه چرا مهاجرت نمی‌کند، ابراز داشته بود که درخت مثمر در صورت جابه‌جایی بار نخواهد داد. (نقل به…