آبان ۲۵, ۱۴۰۲

اختصاص اعتبار 200 میلیارد ریالی برای تولید فیلم کوتاه

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از اختصاص ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش تولید فیلم کوتاه و دفاتر انجمن سینمای جوانان کشور برای امسال خبر داد. مهدی آذرپندار در حاشیه بازدید از دفتر انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: سهم آذربایجان غربی از مجموع اعتبارات کشوری حدود ۶ میلیارد ریال است که در بین دفاتر استان…