مهر ۲۵, ۱۴۰۲

برقراری عدالت فرهنگی در کشور با تمرکز زدایی سینما از پایتخت

راهبرد سازمان سینمایی در گذشته به دلایل مختلف مبتنی برتمرکز و توقف منابع در تهران بوده است. در این دوره، عطف به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم همه تصمیم گیری‌ها در سازمان سینمایی بر مبنای عدالت فرهنگی و در راستای توزیع منافع و منابع در سطح کلان ملی طراحی شده است. تعداد سینما‌ها در استان‌های مختلف…