خرداد ۲۵, ۱۴۰۲

نمایش خانگی برای جذب مخاطب، امید را قربانی می‌کند

این روزها بسیاری از سریال های شبکه نمایش خانگی که با استقبال مخاطب هم مواجه هستند به جای کاشتن بذر امید به دنبال سیاه نمایی برای ملتهب کردن موقعیت درام و جذب مخاطب هستند. شاید رمز موفقیت سریال های شبکه نمایش خانگی را بتوان در جسارت و ورود نویسندگان به خطوط قرمز و معمولاً ممیزی…