فروردین ۲۸, ۱۴۰۳

تلاش شکست خورده غرب برای القا انحرافات در سینما

بهروز افخمی معتقد است غرب با حمایت از فیلم‌های سینمایی که حاوی محتواهای خاصی بودند، در این سال‌ها سعی داشته تفکری منحرف را به جهانیان القا کند که به این هدف نرسیده و این تلاش شکست‌خورده است. سینمای ایران در سال ۱۴۰۲ را شاید بتوان با چند مشخصه به یاد آورد که فروش فیلم‌های سینمایی،…