شهریور ۲۱, ۱۴۰۲

مروری بر اولین های سینمای ایران در روز ملی سینما

در سال 1379 در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود که 21 شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد به همین مناسبت نگاهی کوتاه به اولین های تاریخ سینمای ایران انداختیم.