تیر ۴, ۱۴۰۳

سهم فیلم کوتاه از «اکران»

یکی از مهمترین دغدغه‌ها برای هر فیلمسازی، یافتن مسیری برای ارتباط سهل و در عین حال گسترده با مخاطبان بالقوه خود است. معروف است که می‌گویند یک فیلم تا زمانی که مخاطب آن را تماشا نکند، متولد نمی‌شود و برپایه همین قاعده هم طبیعتاً باید برای هر محصولی در مختصات «سینما» به فرمولی برای ارتباط با مخاطب…