بهمن ۹, ۱۴۰۲

تدوین آیین نامه اکران 1403 در ایستگاه آخر

جلسه شورای صنفی نمایش در دفتر نظارت بر عرضه و نمایش برگزار شد.  به گزارش  فیلم شناخت به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور اعضای شورا به منظور تمرکز بر مفاد آیین نامه و بررسی همه جوانب امر نقطه نظرات خود را در خصوص کم و‌ کیف…