فروردین ۱۶, ۱۴۰۲

«محفل» مسابقه نیست، بلکه یک محفل قرآنی است

تهیه کننده ویژه برنامه «محفل» گفت: ما یک حرف مبنایی داریم و آن هم این نکته است که قرآن زبان مشترک تمام مسلمانان جهان است. این نکته را همه قبول داریم. پس می‌توان قرآن کریم را به عنوان یک زبان مشترک بین مسلمانان جهان قرار داد که اگر بر روی آن تاکید داشته باشیم، اتحاد…