فروردین ۲۸, ۱۴۰۳

نقد فیلم؛ بعد از رفتن

همه فراری از هم رضا نجاتی فیلم اولی دیگر در جشنواره فجر سال 1401 است. آرش با بازی صابر ابر بعد از مدتها متوجه می شود همسرش در ایران است. به زادگاهش بر می‌گردد تا او را پیدا کند. مسئله بارز و پر رنگ در این فیلم مسئله فرار است. فیلم بانمایش زندگی آرش در…