آذر ۲۱, ۱۴۰۲

کنش های دراماتیک در نقد تئاتر

 کنش های دراماتیک، آن دسته افعال و اعمالی هستند که بیشترین ظرفیت را برای محور قرارگرفتن در زندگی ما برخوردار هستند. لازم است بدانیم که کنش دراماتیک، به هیچ وجه، فعالیت های فیزیکال و تحرکات جسمانی جاری برصحنه نیستند، تماشاگر برای اینکه بتواند به درک درستی از  نمایش برسد بهتر است نقدهای گوناگون تئاتر را…

آبان ۶, ۱۴۰۲

حذف تئاتر از سبد فرهنگی خانواده با افزایش قیمت بلیت

با وجود نظارت محتوایی بر تئاترهای کمدی(تئاتر آزاد) به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قیمت گذاری بدون قانون آنها باعث خارج شدن این آثار از سبد فرهنگی خانواده‌ها می‌شود. فرهنگ و هنر شاید یکی از مهم‌ترین سبد فرهنگی خانوارهای کشور باشد،‌ از اساس تغذیه فرهنگی است که نسل آینده را تربیت و برای ورود به…