آبان ۶, ۱۴۰۲

حذف تئاتر از سبد فرهنگی خانواده با افزایش قیمت بلیت

با وجود نظارت محتوایی بر تئاترهای کمدی(تئاتر آزاد) به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قیمت گذاری بدون قانون آنها باعث خارج شدن این آثار از سبد فرهنگی خانواده‌ها می‌شود. فرهنگ و هنر شاید یکی از مهم‌ترین سبد فرهنگی خانوارهای کشور باشد،‌ از اساس تغذیه فرهنگی است که نسل آینده را تربیت و برای ورود به…