آبان ۹, ۱۴۰۲

روایتی زنانه از یک شغل سخت مردانه

مستند «کوهستان یک روایت زنانه» به سراغ پیامدها و تبعات کولبری در خانواده و اجتماع رفته‌ است. این اثر به کارگردانی ریبوار محمودپور می باشد و او درباره سوژه این مستند توضیح داد و گفت: در این مستند سراغ پیامدها و تبعات کولبری در خانواده و اجتماع رفته‌ایم. تمرکز اصلی این مستند، گفت‌وگو با خانواده…