تیر ۲۱, ۱۴۰۲

بازگشت تله تئاتر به تلویزیون

پس از سال‌ها وقفه در تولید تله تئاتر در تلویزیون، این گونه مغفول مورد توجه جدی مرکز سیمرغ قرار گرفته و کارهای متنوعی در این حوزه در حال برنامه‌ریزی برای تولید است. در جریان شروع تولید تئاتر تلویزیونی به ظرفیت استان‌ها در این حوزه نیز توجه جدی شده است. در تازه‌ترین تولیدات مرکز سیمرغ، تله…