مهر ۲۵, ۱۴۰۲

مواد مخدر نقش اصلی «پدر گواردیولا»

استعمال دخانیات در این سریال به گونه‌ای است که کمتر سکانسی را می‌توان یافت که در آن فردی معتاد و یا دیالوگی درباره اعتیاد و نشئه‌گی وجود نداشته باشد! جغرافیای سریال که یک سینمای متروکه است، مملو از آدم‌های معتاد از هر قشر و سنی می‌باشد و در واقع سینمای داستان بنابه گفته شخصیت‌های سریال،…