خرداد ۳, ۱۴۰۲

از آشنایی با هیأت داوران جشنواره ملی تئاتر رضوی تا زنگ آغاز اجراها

کوروش زارعی دبیر شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در احکامی جداگانه ایوب آقاخانی، علی استادی و سیروس همتی را به عنوان هیئت داوران و مهدی لزیری را به عنوان رئیس هیئت داوران شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی منصوب کرد. در متن این احکام آمده است: نظر به تخصص، دانش و تجربیات ارزشمند شما در عرصه…