آذر ۳, ۱۴۰۲

ضرورت آموزش قوانین و‌ مجوزها به هنرجویان

درحال حاضر یکی از مسائلی که داریم این است که آموزشگاه‌ها معمولا مهارت‌های سینمایی، قاب بندی، فیلمبرداری و تدوین را آموزش می‌دهند اما از آموزش قوانین و‌مجوزها عافل هستند. نشست گردهمایی مدیران آموزشگاه‌های آزاد سینمایی سراسر کشور با حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید…