تیر ۲۸, ۱۴۰۲

نگاهی به سنت تعزیه خوانی در فیلم ها

عاشورا یکی از تراژدی های بزرگ تاریخ جهان خصوصاً تاریخ مسلمانان و شیعیان است، این واقعه با گذر بیش از ۱۴ قرن هنوز زنده است و بسیاری با یادآوری آن متاثر می شوند؛ هر چند که شناخت تمامی ابعاد این واقعه و آگاهی و تاثیرپذیری درست از آن نکته ای مغفول مانده در عزاداری ها…