اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۳

فقدان معنویت و هویت فرهنگی در تولیدات سینمایی

حسین مسافرآستانه کارشناس فرهنگی و استاد دانشگاه در خصوص فقدان معنویت در تولیدات سینمایی و تلویزیونی گفت: سال ها قبل می گفتند اگر در یک فیلمی سکانسی از نماز خواندن وجود داشته باشد به آن اثر کمک مالی می شود؛ این اتفاق فرصت سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرد و هدف ارزشمند آن را به…